På grunn av corona-krisen har vi utfordringer med å få varer inn på lager.
I en periode kommer vi kun til å sende ut bestillinger 2 ganger i uken.

DermaSpa gjør planeten grønnere ved å plante et tre for hvert solgte produkt!

Hver gang du kjøper et produkt fra oss planter vi et tre i et utviklingsland.

Som første norske firma så planter vi et tre for HVERT ENESTE solgte produkt slik at fremtiden blir grønnere og mer bærekraftig. Tapet av trær som absorberer Karbondioksid pga. avskogning er hovedårsaket til at drivhusgass nivående i verden går opp.

Vi er utrolig glade for å fortelle at vi har inngått partnerskap med den prisvinnende organisasjonen - Trees for the future som planter trær i utviklingsland i verden som Kamerun, Kenya, Senegal, Uganda og Tanzania.

Partnerskapet går ut på at vi støtter dem med å betale for plantingen av et tre hver gang noen kjøper et produkt fra oss, enten igjennom vår eget merke dermaspa eller fra et av merkene som distribueres og selges av oss.

I blant annet Afrika støtter vi familier igjennom Trees for the future. Disse familiene gis da opplæring og redskaper slik at de får plantet sin egen tre-hage/åker som har fått navnet forest garden. De lærer å opparbeide jorden til å bli fruktbar uten bruk av skadelige syntetiske sprøytemiddel. De lærer å lage kompost og bruker den til å gjødsle. Profitten dette skaper dekker viktige grunnleggende behov som boutgifter, mat og skole til barna, mens det samtidig også hjelper miljøet ved å bekjempe avskoging. Produksjonen av grønnsaker, nøtter og frukt bidrar også til at familiene får i seg viktig næring i hverdagen.

Trees For The Future er en non-profit organisasjon, som betyr at alle pengene vi støtter dem med går direkte og uavkortet til å støtte prosjektet. Det viktigste Trees for the future jobber for er å ende sult og fattigdom i Afrikas subsaharaHvorfor plante trær? Hvilken forskjell kan et tre gjøre?

Et tre vil:

  • Produsere ca 118 kg oksygen pr år
  • Absorbere årlig Karbondioksid tilsvarende det en bil slipper ut på 41.000 km med kjøring.
  • Hjelpe å senke tempraturen og hjelpe å kjempe mot klima forandringene.
  • Stabilisere jordsmonn og forhindre vind og jord erosjon gjennom røttene
  • Bidra til jordens fruktbarhet gjennom nitrogenfiksering og økt vannpenetrering.